Hrdinové popravení v Breslau

Ve středu 24. 1. 2018 proběhlo na brněnském Ústředním hřbitově pietní vzpomínkové setkání u příležitosti 73. výročí smrti českých vlastenců, popravených ve Vratislavi.

Této akce, organizované Českým svazem bojovníků za svobodu, Sdružením politických vězňů a pozůstalých Kounicových kolejí a Československou obcí legionářskou, jednotami Brno I a Brno II, jsme se také zúčastnili a památku popravených jsme uctili čestnou stráží a třemi čestnými salvami.